067-97 - Aftale om lønnede ph.d.-stipendiater samt Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

25-11-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF