Lønnede ph.d.-stipendiater samt cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

26-05-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF