Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

19-08-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF