Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II-fællesoverenskomsten)

27-06-1995
HistoriskDownload cirkulære som PDF