Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II ( CO-II - fællesoverenskomsten )

18-02-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF