Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II fællesoverenskomst)

28-03-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF