Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

08-03-2012
Historisk

Den 1. april 2012 reguleres de pensionsgivende lønninger, som lægges til grund ved beregningen af tjenestemandspensionen.Download cirkulære som PDF