Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013

21-05-2013
Historisk

Ved overenskomstforhandlingerne pr. 1. april 2013 i staten mv. er der ikke fastsat generel regulering af tjenestemandslønninger i 2013. Som følge heraf sker der heller ikke ændring af procentreguleringen af pensionsgivende tjenestemandsløånninger og tjenestemandspensioner i 2013.Download cirkulære som PDF