Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

05-02-2010
Historisk

Den 1. april 2010 reguleres de pensionsgivende lønninger, som lægges til grund ved beregningen af tjenestemandspensionDownload cirkulære som PDF