Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2011

30-03-2011
Historisk

Pensionerne på skalatrin 1-27 ved pensionsalder 36 år og 37 år og på skalatrin 28 ved pensionsalder 37 år ændres.Download cirkulære som PDF