Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

15-10-2008
Historisk

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område har indgået fællesoverenskomst, der erstatter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel af 22. august 2006.Download cirkulære som PDF