Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK)

23-08-2006
Historisk

Finansministeriet og Statsansattes Kartel har indgået en ny StK-fællesoverenskomst af 22. august 2006 som erstatter StK-fællesoverenskomsten af 25. april 2006.


Bemærkninger

Indgåelsen af den nye fællesoverenskomst skyldes, at der desværre havde indsneget sig en fejl i paragrafhenvisningerne i § 28 om øvrige vilkår for timelønnede. Der er desuden foretaget redaktionelle rettelser i cirkulæreteksten. Vi beklager fejlen.


Download cirkulære som PDF