Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

10-11-2011
Historisk

Finansministeriet og OAO har indgået ny fællesoverenskomst.


Der er aftalt følgende ændringer af fællesoverenskomstens pensionsbestemmelser:

  1. Forhøjelse af "minipensionsordningen" fra 10,28 pct. til 10,65 pct.
  2. Definitionen af begrebet "det offentlige" er blevet ændret, så det er mere enkelt at afgøre, om medarbejderens tidligere ansættelse skal medregnes i ancienniteten. Fremover defineres "det offentlige" som forhandlingsområderne for Finansministeriet, KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Derudover medregnes ansættelse i de tidligere amter, folkekirken, Folketingets Administration, Folketingets Ombudsmand, Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre og de færøske og grønlandske kommuner.
  3. De særlige karensbestemmelser for ansatte med mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse bortfalder. Det betyder, at medarbejderen - uanset timetallet - er berettiget til pensionsbidrag fra ansættelsestidspunktet, når de øvrige betingelser er opfyldt.
  4. Personer, der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension, er berettiget til pensionsbidrag fra ansættelsestidspunktet. Det tidligere krav om, at der maksimalt måtte være gået 30 dage mellem ansættelsen i staten og den tidligere ansættelse, bortfalder.

Fællesoverenskomsten træder i kraft 1. april 2011.


Download cirkulære som PDF