Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S's forhandlingsområde

24-09-2008
Historisk

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område, Forbundet af Tjenestemænd under Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet m.fl., Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforeninge, Farvandsvæsenets Funktionær Forening, Foreningen af Tjenestemænd ved Slotte og Ministerialbygninger, Tjenestemandsforeningen ved Seruminstituttet m.fl. og Ministerialbetjentforeningen har indgået aftale om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemand og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S's forhandlingsområde


Status for fornyelsen af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF