Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S' forhandlingsområde

21-12-2011
Historisk

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område m.fl. har indgået aftale om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S' forhandlingsområde.Download cirkulære som PDF