Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK´s forhandlingsområde

12-02-2003
Historisk

Finansministeriet og Statsansattes Kartel og Forbundet for Tjenestemænd under Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet m.fl., Foreningen for Funktionærer i Fiskerikontrollen, Rednings- og Havundersøgelsesskibene (herunder Fødevareregionerne), Foreningen af Tjenestemænd ved Slotte og Ministerialbygninger, Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Samlinger og Ministerialbetjentforeningen har indgået aftale om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK's forhandlingsområde.


Bemærkninger

Aftalen indeholder et permanent nyt lønsystem, der omfatter alle nuværende og kommende ansatte.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger den 7. marts 2008 mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,06 Mb)


Download cirkulære som PDF