Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

13-06-2007
Historisk

Bestemmelser om vilkår for ansættelse og aflønning mv. i stillinger under stillingsstrukturen samt vederlæggelse af faglige bedømmelsesudvalg ved universiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingDownload cirkulære som PDF