Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet

10-08-2001
Historisk


BEMÆRK

Aftale om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet er ophævet .

Ansættelse af videnskabeligt personale sker med virkning fra den 1. april 2013 efter aftaleom stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Der er mellem Finansministeriet og AC, Dansk Magisterforening og Bibliotekarforbundet aftalt følgende overgangsbestemmelser .


Download cirkulære som PDF