Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

22-12-2004
Historisk

Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har den 22. december 2004 indgået aftale om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.Cirkulæret indeholder bestemmelser om vilkår for ansættelse og aflønning mv. i stillinger under stillingsstrukturen samt vederlæggelse af faglige bedømmelsesudvalg ved universiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet).


Bemærkninger

Aftalen erstatter protokollat af 22. september 2000 om stillingsstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet. I cirkulæret er Videnskabsministeriets notat om stillingsstruktur ved universiteterne indsat som bilag.


Download cirkulære som PDF