Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2006

27-04-2006
Historisk

Ifølge kapitel 4 i aftale af 16. oktober 1989 om kontorholdsgodtgørelse reguleres satserne for de aftale godtgørelser årligt pr. 1. april.Download cirkulære som PDF