Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2005

18-05-2005
Historisk

Ifølge kapitel 4 i aftale af 16. oktober 1989 om kontorholdsgodtgørelse, udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 164 af 22. november 1989 reguleres satserne for de aftalte godtgørelser årligt pr. 1. april.Download cirkulære som PDF