Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2005

26-05-2005
Historisk

Ændring af cirkulære af 18. maj 2005 (Perst. nr. 025-05), idet der i bilaget, maksimal godtgørelse i henhold til kapitel 3, første linje, fejlagtigt er anført rengøring og ikke elforbrug.Download cirkulære som PDF