Kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere samt kortteknikere

22-03-2006
Historisk

Finansministeriet og Kort- og Landmålingsteknikernes Forening har den 22. marts 2006 indgået organisationsaftale for kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere og kortteknikere i statens tjeneste


Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med LC/OC-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger senest den 13. marts 2008 mellem Finansministeriet og Kort- og Landmålingsteknikernes Forening er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,06 Mb)


Download cirkulære som PDF