Kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere samt kortteknikere

16-12-2003
Historisk

Finansministeriet og Kort- og landmålingsteknikernes Forening har den 16. december indgået en organisationsaftale for kort- og landmålingsteknikere m.fl.Organisationsaftalen indeholder et nyt permanent lønsystem. Der er indført månedsnorm, og for alt overarbejde ydes der nu et tillæg på 50 pct.


Status for fornyelse af aftalen

Tirsdag den 5. april 2005 underskrev Finansministeret og Kort- og Landmålingsteknikernes Forening resultatet af forhandlingerne om fornyelse af organsationsaftale for kort- og landmålingsteknikere og aftale om nyt lønsytem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste for perioden 2005 - 2008.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,06 Mb)


Download cirkulære som PDF