Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og - for skalatrin 51 - pr. 1. oktober 2006

20-02-2006
Historisk

Den 1. april 2006 reguleres de pensionsgivende lønninger.Download cirkulære som PDF