Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2007

27-02-2007
Historisk

Den 1. april 2007 reguleres de pensionsgivende lønninger, som lægges til grund ved beregningen af tjenestemandspension, jf. tjenestemandspensionslovens § 5, stk. 1.Download cirkulære som PDF