Tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

15-04-2005
Historisk

Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005


Bemærkninger

Cirkulæret omhandler regulering af pensioner mv. på grundlag af overenskomstfornyelsen i staten pr. 1. april 2005


Download cirkulære som PDF