Barsel, adoption og omsorgsdage

15-09-2005
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 15. september 2005 indgået en aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen).


Bemærkninger

Aftalen er ændret som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2005 vedrørende: 1. Omsorgsdage, 2. Adoptanters ret til orlov før modtagelsen af adoptivbørn, 3. Pension under ulønnet orlov.


Download cirkulære som PDF