Barsel, adoption og omsorgsdage

08-01-2007
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 21. december 2006 revideret aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen).


Bemærkninger

Revideringen sker som følge af, at barselsreglerne i ligebehandlingsloven og dagpengeloven nu er sammenskrevet i lov nr. 566 af 9. juni 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.


Download cirkulære som PDF