Barsel, adoption og omsorgsdage

04-02-2004
Historisk

Ændring af barselsaftalen vedrørende adoptanters ret til særlig orlov.Download cirkulære som PDF