Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2004

22-03-2004
HistoriskDownload cirkulære som PDF