Tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr.

21-04-2004
Historisk

Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønniger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55),1. april 2004 og1. oktober 2004


Bemærkninger

Cirkulæret erstatter cirkulære af 16. februar 2004 (Perst. nr. 010-04) og er i forhold til dette cirkulære ændret i punkt 1, idet det er besluttet, at ændring af den pensonsgivende løn på skalatrin 51-55 også får virkning for tjenestemænd, der er pensioneret før 1. oktoer 2003, og disses ægtefæller.


Download cirkulære som PDF