Køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

18-05-2004
Gældende

Finansministeriet og Forbundet af Offentligt Ansatte har den 14. maj 2004 indgået organisationsaftale for køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre.


Bemærkninger

Aftalen er delegeret til Dansk Røde Kors Asylafdeling ifm. overenskomstforhandlingerne i 2005. Spørgsmål til aftalen stiles til Dansk Røde Kors Asylafdeling.


Download cirkulære som PDF