Organisationsaftale og om vilkår ved forsøg med nyt lønsystem for køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling

11-08-1999
Historisk

Finansministeriet og Forbundet af Offentligt Ansatte har den 25. juni 1999 indgået medfølgende organisationsaftale for køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling.Endvidere har Finansministeriet og Forbundet af Offentligt Ansatte den 25. juni 1999 indgået medfølgende aftale om vilkår ved forsøg med nyt lønsystem for køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling.


Bemærkninger

Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende StK-fællesoverenskomst det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF