Organisationsaftale og om vilkår ved forsøg med nyt lønsystem for køkkenmedarbejdere i Beredskabsstyrelsen´s asylcentre

11-08-1999
Historisk

Finansministeriet og Forbundet af Offentligt Ansatte har den 25. juni 1999 indgået medfølgende organisationsaftale for køkkenmedarbejdere i Beredskabsstyrelsen’s asylcentre.Download cirkulære som PDF