Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

06-05-2004
Historisk

Finansministeriet har den 6. maj 2004 indgået medfølgende organisationsaftale med JID – faglig organisation for jordbrugsteknikere, jordbrugsteknologer og studerende.Download cirkulære som PDF