Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

14-05-2007
Historisk

Finansministeriet har den 7. maj 2007 indgået organisationsaftale med JID - Faglig organisation for jordbrugsteknologer, jordbrugsteknikere & studerendeDownload cirkulære som PDF