Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II

31-07-2003
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået fællesoverenskomst af 24. april 2003, der træder i stedet for fællesoverenskomsten af 19. november 1999.Download cirkulære som PDF