Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II

19-11-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF