Forsøg med nye lønsystemer for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte ministerialbetjente, pedeller m.fl.

28-10-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF