Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2001 og 1. oktober 2001