Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2002

15-04-2002
HistoriskDownload cirkulære som PDF