Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2000 og 1. oktober 2000

08-03-2000
HistoriskDownload cirkulære som PDF