Regulering af tjenestemandspensioner og de pensionsgivende lønninger pr. 1. april 1999

28-04-1999
HistoriskDownload cirkulære som PDF