Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår og om aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for HK- og SL- medarbejdere i Beredskabsstyrelsen´s asylcentre