Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL- medarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling

26-01-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF