HK- og SL-medarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

10-06-2003
Historisk

Finansministeriet og HK/STAT samt SL har den 24. januar 2002 indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre.Der er mellem Finansministeriet og HK/STAT og SL indgået aftale om nyt permanent lønsystem, der træder i kraft 1. april 2003


Bemærkninger

Protokollatet udgør sammen med den til enhver tid gældende StK-fællesoverenskomst og organisationsaftale for kontorfunktionærer i statens tjeneste det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF