Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (STK)

30-06-1999
Historisk

Finansministeriet og Statsansattes Kartel har indgået fællesoverenskomst af 25. juni 1999, der træder i stedet for fællesoverenskomsten af 30. juni 1997.


Bemærkninger

Organisationsaftalerne supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten. Fællesoverenskomsten udgør således sammen med organisationsaftalerne det samlede overenskomstgrundlag. Fællesoverenskomsten kan derfor kun benyttes for en personalegruppe, hvis der er indgået en organisationsaftale for denne personalegruppe.


Download cirkulære som PDF