Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK-fællesoverenskomsten)

02-07-2002
Historisk

Finansministeriet og Statsansattes Kartel har indgået vedlagte fællesoverenskomst af 2. juli 2002, der træder i stedet for fællesoverenskomsten af 25. juni 1999.


Bemærkninger

Organisationsaftalerne supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten. Fællesoverenskomsten udgør således sammen med organisationsaftalerne det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF