050-97 - Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel ( StK-fællesoverenskomst )

05-09-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF